Menu
Moving circle Moving circle Moving circle Moving circle
Benefity
DIAGNOSIS
DIAGNOSIS
Blood test
MESOTHERAPY
MESOTHERAPY
Biological mesotherapy
EXOSOMES
EXOSOMES
Support of hair follicles
STEM CELLS
STEM CELLS
Cell renewal
OXYCEUTICAL HAIR
OXYCEUTICAL HAIR
Hair protection
HAIR TRANSPLANT
EYEBROW TRANSPLANT
HAIR THICKENING
BEARD TRANSPLANT
HAIR TRANSPLANT INTO A SCAR
PLATELET-RICH PLASMA THERAPY
HAIR TRICHOLOGICAL EXAMINATION
LASER REMOVAL
OXYCEUTICAL HAIR
ADVISORY CENTRE FOR ALOPECIA
Moving circle Moving circle
HAIR TRANSPLANT

HAIR TRANSPLANT

A method to help you with baldness.
Male Female
Realokácia vlasovych jednotiek (štepov) z darcovskej zóny (zadná časť hlavy) do oblastí postihnutých plešatosťou (horná a predná časť hlavy) prostredníctvom minimálne invazívnej techniky mikro FUE. Po predchádzajúcom vytýčení vlasovej línie cieľovej zóny sa celá hlava najskôr ostrihá (na dĺžku vlasov maximálne 1 mm). Nasleduje extrakcia vlasových jednotiek v požadovanom množstve, ktoré sa následne implantujú do označenej cieľovej zóny.

SATISFIED PATIENTS

At the Institute of Dr. Ján Popovič, we get back our clients' self-confidence, which they often lose because of gradual hair loss. We use the most modern, minimally invasive and painless micro FUE procedure, which is performed microscopically under local anesthesia and leaves no scars.
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2
Before the procedure
Before the procedure 1
After the procedure
After the procedure 2

CALCULATOR FOR CALCULATING GRAFTS

We have created a practical calculator that will guide you in calculating hair grafts before the intended transplant. The calculator is based on average values. In order to achieve a perfect result, we will determine the final number of required hair grafts together according to your expectations, thickness, density and texture of the hair during a personal consultation.
ZONE
NUMBER OF GRAFTS
1
250
2
550
3
450
4
500
5
1000
6
650
7
350
CALCULATOR FOR CALCULATING GRAFTS
Moving circle Moving circle Moving circle

Dr. JÁN POPOVIČ

At the Institute of Dr. Ján Popovič, we get back clients' self-confidence, which they often lose because of gradual hair loss.

We use the most modern and painless techniques that leave no scars.

We specialize in hair transplant, thanks to which we can provide a wide portfolio of services, high precision and professional care.

We will solve your problem with baldness, thinning hair and eyebrows, covering scars, even if mesotherapy has not worked for you

Benefity
DIAGNOSIS
DIAGNOSIS
Blood test
MESOTHERAPY
MESOTHERAPY
Biological mesotherapy
EXOSOMES
EXOSOMES
Support of hair follicles
STEM CELLS
STEM CELLS
Cell renewal
OXYCEUTICAL HAIR
OXYCEUTICAL HAIR
Hair protection
Moving circle Moving circle Moving circle

ARE YOU INTERESTED IN CONSULTATION?

Leave us a message and we will be happy to contact you and arrange the details.

The consultations take place at Seberíniho 9, Bratislava