British flag
Menu

GDPR

Odoslaním mojich osobných údajov udeľujem súhlas s ich spracúvaním spoločnosti Dr. Popovič – Inštitút, s. r. o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) na interné účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.