Menu
Exozómy v liečbe androgénnej alopécie
145x 40x

Exozómy v liečbe androgénnej alopécie

Globálne náklady liečby straty vlasov dosahujú ročne miliardy dolárov. Nie je preto prekvapujúce, že terapia exozómami berie toto odvetvie útokom.

Exozómy sľubujú nielen účinnú liečbu vypadávania vlasov ale i jeho prevenciu. Pochádzajú z embryonálnych kmeňových buniek a obsahujú viac ako 300 rastových faktorov s plným potenciálom poskytnúť akémukoľvek tkanivu potrebné omladenie a vzpruhu vrátane vlasových cibuliek.

V mechanizme účinku dominuje schopnosť exozómov predchádzať resp. brániť zmršťovaniu cibuliek, čo v konečnom dôsledku znamená produkciu vlasov v štandardnom režime a štruktúre.

Konkrétne, rastové faktory obsiahnuté v exozómoch, ovplyvňujú rast vlasov prostredníctvom bunkovej proliferácie účinkom na MSM bunkách dermálnej papily.

A práve vďaka tejto schopnosti sa exozómy javia ako účinná metóda v liečbe androgénnej alopécie. Liečba je v porovnaní s transplantáciou vlasov neinvazívna a finančne výrazne výhodnejšia.

Nakoľko exozómy sú acelulárne, tvorené molekulami lipidov, bielkovín a nukleových kyselín, nevyvolávajú alergickú reakciu. Na rozdiel od PRP metódy, postavenej rovnako na účinku rastových faktorov, nie sú ovplyvnené starnutím a poskytujú ich najčistejšiu formu s predvidateľným množstvom.

Pri liečbe exozómami sa do pokožky hlavy tenkou ihlou vstrekuje emulzia, pričom ošetrenie je potrebné niekoľko krát opakovať, optimálne každých 6 mesiacov. Trvá 10-15 minút, odber krvi nie je potrebný. Pokiaľ si klientka farbí vlasy, ošetrenie sa realizuje cca 1 týždeň pred farbením, pričom pred samotným ošetrením sa doporučuje neumývať hlavu ani aplikovať stylingové prípravky.