British flag
Menu
Základné informácie o transplantácii vlasov

Základné informácie o transplantácii vlasov

  • Ste vlastným darcom: vlasové korienky sú vyberané z nesterstosterónovej oblasti, lokalizovanej na zadnej časťi hlavy. Sú naprogramované tvoriť vlasy po celý život
  • Existujú 2 metódy transplanácie vlasov: FUT a FUE: FUT (Follicular Unit Transplantation) predstavuje vyrezanie tenkého prúžku kože spolu s vlasovými korienkami. Tie sú extrahované a následne implantované v recipienstkom úseku skalpu. Pri metóde FUE (Follicular Unit Extraction) sú vlasové korienky vyberané z darcovskej zóny jednotlivo, čo znamená, že nie je potrebná excízia kože a zákrok ostáva bez jazvy. Trendom je metóda FUE.
  • Pozor na podvodné názvy, ku ktorým sa uchyľuje jeden z maďarských poskytovateľov!
  • Určujícími kritériami kvalitného zákroku sú dostatočná hustota a uhol implantovaných vlasov: vlasy musia byť implantované v dostatočnej hustote, ideálne 50-70/cm2. I tu existuje však istá hranica. Pri implantácii vlasov vo veľmi vysokej hustote dochádza k stlačeniu vyživovacích ciev, čo vedie k ischémii tkaniva a v konečnom dôsledkú odumretiu časti vlasových korienkov.